Wyższość światła dziennego nad sztucznym

Kolejnym fundamentalnym paradygmatem jest wyższość światła dziennego nad sztucznym. Światło dzienne jest nie tylko najlepszym źródłem oświetlenia ze względów ekonomicznych, ale również biologicznych. Jest ono wzorem dla wszystkich wytwórców sztucznych źródeł światła zarówno pod względem spektrum koloru, jak i oddawania barw. Niestety, podejmowane dyskusje dotyczące oszczędności energii w temacie oświetlenia dość często sprowadzają się wyłącznie do omawiania atrybutów poszczególnych urządzeń w odniesieniu do tego, w jakim zakresie wpisują się one w ideę zrównoważonego rozwoju.

Pomija się natomiast znaczące zalety środowiskowe płynące z dobrze opracowanego projektu wnętrz. Dlatego też przystępując do tworzenia podstaw projektowych musimy spojrzeć holistycznie na cale to zagadnienie. Ze względu na złożoność i specyfikę problemu zagadnienie światła dziennego powinno być podejmowane na samym wstępie prac. Nie możemy również zapomnieć o tym, że źródła światła przeważnie są również źródłami ciepła. Co więcej, rozwiązania najbardziej zbliżone do światła dziennego są zazwyczaj najbardziej energochłonne. Nierzadko ich właściwości grzewcze są na tyle znaczne, że aby obniżyć temperaturę wnętrza, niezbędne jest stosowanie systemów klimatyzacyjnych. Projektanci wnętrz, nie będący świadomi tej prostej zależności, lub po prostu ją ignorujący, traktując jako jedyny i najważniejszy cel uzyskanie założonego efektu estetycznego, narażają użytkowników na wysokie koszty oraz zmniejszenie komfortu eksploatacji. Ponadto, efekty ich prac przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego. Według powszechnie przyjętych kalkulacji ekspertów, każdy wat zaoszczędzony w oświetleniu przekłada się na dodatkowe 0,25 W zaoszczędzone na utrzymaniu systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Zdaniem znanego, obsypanego nagrodami projektanta oświetlenia Stefana Grafa, 98% projektantów wnętrz dokonuje wyboru opraw kierując się wyłącznie aspektami estetycznymi. Prawdopodobnie odsetek ten jest przeszacowany, ale faktycznie zbyt często forma, kształt, unikatowy design przysłaniają nam charakterystyki techniczne.

ADD YOUR COMMENT